fbpx

Dataskydd

ALLMÄN INFORMATION OM DATABEHANDLING VIA VÅR WEBBPLATS
DATASKYDDSPOLICY
OCH DATASKYDDSHÄNVISNINGAR

1:A KONTAKTUPPGIFTER REGISTERANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD
1.1 GEMENSAMT ANSVARIGA INSTANSER:

HiKOKI Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7
2027 Kjeller, Norge

Tel.: +47 66926600
info@hikoki-powertools.no

och

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tlf: (+46) (0)859899900
info@hikoki-powertools.se

1.2 DATASKYDDSOMBUD:
HiKOKI Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7
2027 Kjeller, Norge

dataprotection@hikoki-powertools.no

2. SYFTE MED BEHANDLINGEN
2.1 SAMTYCKE (ART. 6 AVSN. 1A GDPR)
Behandling av personuppgifter i vissa syften (t.ex. utskick av vårt nyhetsbrev via e-post efter klickning på bekräftelselänken som du får skickad till dig, distribution av data inom koncernen eller till tredje part, analys av data i marknadsföringssyfte) äger rum om du har givit oss ditt samtycke.

2.2 SKYLDIGHETER ENLIGT AVTAL ELLER FÖRE AVTALSTECKNANDE (ART. 6 AVSN. 1B GDPR)
Vi behandlar personuppgifter som måste anges för fullgörandet av ett avtal där du är en av parterna, eller för genomförandet av åtgärder före avtalstecknandet vilka vidtas på din begäran, t.ex. via vårt kontaktformulär på webbplatsen. Syftena med databehandlingen rättar sig efter det konkreta avtalet (t.ex. köpe-, leverans-, arbetsavtal) och kan bl.a. omfatta utvärderingar, rådgivning samt genomförande av andra aktiviteter. Inom ramen för din ansökning kommer de uppgifter som du har lämnat (t.ex. CV, intyg) att behandlas av de avdelningar som handlägger ansökningsprocessen på vårt företag (t.ex. HR, avdelningschefer). Personuppgifter för anställda behandlas i syften som har samband med anställningsförhållandet, om detta är nödvändigt för beslut om motivering av ett anställningsförhållande eller efter motivering av anställningsförhållandet för dess genomförande eller avslut eller för utövandet eller fullgörandet av rättigheter och skyldigheter för de anställdas intresserepresentanter som anges i lagar eller tariffavtal, företags- eller tjänsteavtal (kollektivavtal). Dessutom behandlar vi personuppgifter, inkl. särskilda kategorier av personuppgifter avseende anställda relaterat till anställningsförhållanden på basis av kollektivavtal.

2.3 LAGSTADGADE FÖRESKRIFTER (ART. 6 AVSN. 1C GDPR)
På basis av en juridisk skyldighet äger databehandling rum i syfte att bl.a. förhindra bedrägerier och penningtvätt, att fullgöra skatterättsliga kontroll- och rapporteringsskyldigheter samt att lämna information till myndigheter.

2.4 INTRESSEAVVÄGNING (ART. 6 AVSN. 1F GDPR)
För att tillvarata våra eller tredje parts berättigade intressen äger databehandling rum i vissa syften efter en föregående intresseavvägning, t.ex. för säkerställande av koncernrätten, tillvaratagandet av juridiska anspråk, uppklarande av brott, bestämning av förlustrisker, optimerad produktutveckling, optimerade kundanspråk i reklamsyfte (t.ex. utskick av information med post), optimerad behovsplanering eller för säkerställande av datasäkerheten. Inom ramen för intresseavvägningen distribueras uppgifter inom koncernen.

3. YTTERLIGARE DATABEHANDLING INOM RAMEN FÖR WEBBPLATSANVÄNDNINGEN
3.1 AKTIVT INNEHÅLL

På våra webbsidor använder vi aktivt Java-script-innehåll, t.ex. Google Maps från externa leverantörer såsom Google Inc. När vår webbplats anropas erhåller dessa externa aktörer ev. personrelaterad information om ditt besök på vår webbplats. Du kan förhindra detta genom att installera en Java-script-blockerare, t.ex. läsar-plugin ’NoScript’ (www.noscript.net) eller deaktivera Java-script i din läsare. Detta kan dock medföra funktionsbegränsningar på webbplatser som du besöker.

3.2 NYHETSBREV OCH MARKETING AUTOMATION
Du kan registrera dig på vår webbplats för utskick av HiKOKI-nyhetsbrev. När du har anmält dig för nyhetsbrevet får du intressant information, erbjudanden och nyheter från oss kring HiKOKI och våra produkter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina uppgifter i reklamsyfte. För utskicket av vårt nyhetsbrev använder vi Get A Newsletter, en tjänst från Get a Newsletter Scandinavia AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, Sverige. Get A Newsletter tillhandahåller analysinstrument som möjliggör utsagor om resultatet av nyhetsbrevsutskicket, och använder bl.a. Google Analytics till detta. Dessa analyser är grupprelaterade och används inte av oss för individuella utvärderingar av nyhetsbrevsmottagarna. Mer information återfinns i dataskyddsbestämmelserna från Get A Newsletter, https://app.getanewsletter.com/legal/privacy.

3.3 TÄVLINGAR
När vi arrangerar tävlingar använder vi personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av resp. tävling, t.ex. för utskick av vinster, samt inom ramen för intresseavvägningen enligt punkt 2.4.

3.4 ONLINE-ANSÖKNINGAR
Via vår hemsida kan du anmäla intresse för våra lediga tjänster. I det fall att ansökningar är av intresse för oss ber vi de sökande om tillstånd att få spara ansökningarna under en längre tid. Du kan när som helst invända mot den fortsatta lagringen av dina uppgifter. Kontakta HiKOKI Power Tools Sweden AB, Rotebergsvägen 2, 192 78 Sollentuna, tel. 08-598 999 00.

3.5 WEBBSHOP FÖR HIKOKI-ÅTERFÖRSÄLJARE
Som registrerad kund hos HiKOKI har du tillgång till HiKOKIs webbshop. Du kontaktar HiKOKIs kundtjänst, som kontrollerar dina uppgifter och därefter delger inloggningsuppgifter. När du loggar in i webbshop godkänner du automatiskt användarvillkoren. Portalen är en tjänst från Columbus, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norge.

3.6 COOKIES
På vår webbplats används cookies. Cookies är små filer som på begäran av vår webbserver sparas på hårddisken hos den enhet som du använder. Nästa gång du besöker vår webbplats kan ditt system på så sätt identifieras entydigt. Dessa cookies används även för analys av hur du använder webbplatsen. Cookies kan även innehålla personuppgifter. Genom att använda vår webbplats accepterar du cookies.

Vi använder följande kategorier av cookies:

3.6.1 NÖDVÄNDIGA COOKIES
Dessa cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Utan dessa cookies kan vi inte erbjuda våra tjänster. Dessa cookies får användas även utan ditt samtycke.

sid
– Beskrivning: Denna cookie används för identifiering av användarsessionen mellan två musklickningar.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: Sessionsslut

language
– Beskrivning: Denna cookie används för identifiering av användarspråket mellan två musklickningar.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: Sessionsslut

sid_key
– Beskrivning: Denna cookie används för identifiering av användarsessionen mellan två musklickningar.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: Sessionsslut

geoLocalizationCountry
– Beskrivning: Denna cookie behövs för lagring och visning av landspecifik information
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: 24 timmar

geoLocalizationLanguage
– Beskrivning: Denna cookie behövs för lagring och visning av språkspecifik information.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: 24 timmar

aHistoryArticles_2
– Beskrivning: Denna cookie samlar besökta artiklar för visning i området ”Mitt HiKOKI”.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: 30 dagar

aNoticeArticles_2
– Beskrivning: Denna cookie samlar de artiklar som har lagts till minneslistan ”Mitt HiKOKI”.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: 30 dagar

aCompareArticles_2
– Beskrivning: Denna cookie samlar de artiklar som har lagts till i artikeljämförelsen ”Mitt HiKOKI”.
– Leverantör: HiKOKI
– Lagringstid: 30 dagar

3.6.2 UTÖKADE FUNKTIONER OCH STATISTIK
Dessa cookies underlättar användningen och förbättrar funktionerna på webbplatsen eller samlar in information om användningen av webbplatsen. Med hjälp av dessa kan vi förbättra webbplatsen åt dig.

Cookies från Google Analytic: Analys- och statistikcookies från Google
Genom att samla in anonymiserad statistik kan vi förbättra vår webbplats. En komplett lista finns nedan.

När du aktiverar utökade funktioner och statistik samtycker du till att vi använder Google-Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallad Google, på vår webbplats. Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Den information som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google försäkrar att om IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats, så kommer Google först att korta av din IP-adress inom EU-länderna och andra avtalsländer i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA där den kortas av. I uppdrag av webbplatsens operatör använder Google dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra åt webbsideoperatören. Google försäkrar att den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics aldrig sammanförs med andra uppgifter hos Google. Du kan blockera lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom hindra att de uppgifter som genereras via cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs och bearbetas av Google. Detta gör du genom att ladda och installera ett tilläggsprogram för webbläsaren på länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi påpekar att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden gat._anonymizeIp();, vilket innebär att IP-adresser utvärderas endast i anonymiserad form (s.k. IP-maskning).

_ga
– Beskrivning: Analyscookie från Google Analytics som används för att göra åtskillnad mellan användare i syfte att samla in statistisk information.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 2 år

_gat_UA-49706627-10
– Beskrivning: Analyscookie från Google Analytics som används för att göra åtskillnad mellan användare i syfte att samla in statistisk information.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 1 minut

_gid
– Beskrivning: Analyscookie från Google Analytics som används för att göra åtskillnad mellan användare i syfte att samla in statistisk information.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 24 timmar

3.6.3 PERSONALISERING OCH MARKNADSFÖRING
Dessa cookies används av oss eller tredje parter för att lagra och/eller hämta uppgifter gällande din användning och interaktion med respektive nättjänst. På så sätt kan vi tillhandahålla information som är relevant för just dig.

Marknadsföringscookies: Reklam- och marknadsföringscookies från Google och Googles partnernätverk

Dessa cookies utökar och underlättar användningen av denna webbplats, tillhörande Google-tjänster och utgör grunden för personanpassade erbjudanden. En komplett lista finns nedan.

YOUTUBE
När du aktiverar Comfort-cookies samtycker du till att vi använder videor från YouTube, en videotjänst från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, nedan kallad ”YouTube”, på vår webbplats. När du besöker någon av våra sidor som har en YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar, såvida du godkänner detta. YouTube-servern får i så fall information om vilka av våra sidor som du har besökt. Om du är inloggad i ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfmönster direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Mer information om hantering av användaruppgifter hittar du i YouTube integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=se
Personalisering och marknadsföring i detalj:

_fbp
– Beskrivning: Reklam- och analyscookie från Facebook som används för personanpassning av erbjudanden.
– Leverantör: Facebook.com
– Lagringstid: 90 dagar

fr
– Beskrivning: Reklam- och analyscookie från Facebook som används för personanpassning av tjänster.
– Leverantör: Facebook.com
– Lagringstid: 90 dagar

SID, HSID
– Beskrivning: Google använder så kallade SID- och HSID-cookies för att lagra en användares Google-konto-ID samt den senaste inloggningstiden i digitalt signerad och krypterad form. Kombinationen av dessa båda cookies gör det möjligt för Google att blockera många typer av angrepp. Google stoppar till exempel försök att stjäla uppgifter från formulär som du har fyllt i på webbplatsen.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 1 år

1P_JAR
– Beskrivning: Marknadsförings-/analyscookies från Google
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 30 dagar

APISID
– Beskrivning: Säkerhetscookies från Google (här YouTube) som används för att autentisera användare, förhindra användning av inloggningsuppgifter i bedrägligt syfte och skydda användaruppgifter mot obehörig åtkomst.
– Leverantör: YouTube.com
– Lagringstid: 10 år

CONSENT
– Beskrivning: Säkerhetscookies från Google som används för att autentisera användare, förhindra användning av inloggningsuppgifter i bedrägligt syfte och skydda användaruppgifter mot obehörig åtkomst.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: Obegränsad

DV
– Beskrivning: Marknadsförings-/analyscookies från Google
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 5 minuter

IDE
– Beskrivning: Reklamcookie från DoubleClick-nätverket. Google använder olika domäner för att ställa in cookies som används i Googles reklamprodukter.
– Leverantör: Doubleclick.net
– Lagringstid: 1 år

NID
– Beskrivning: I de flesta Google-användares webbläsare finns en inställningscookie kallad ”NID”. Denna cookie skickas med i förfrågningar från webbläsarna till Google-webbplatser. NID-cookien innehåller en unik ID som Google använder för att spara dina preferenser och annan information, särskilt språkinställningar (t.ex. svenska), hur många sökresultat som ska visas per sida (t.ex. 10 eller 20) och om Google SafeSearch-filtret ska vara aktiverat.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 6 månader

OGPC
– Beskrivning: Dessa cookies används av Google för att anpassa reklam i Google-produkten individuellt. (t.ex. Google Maps)
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 30 dagar

SAPISID
– Beskrivning: Google använder dessa cookies för att säkerställa att Google kan samla in användarinformation för videor som hostas av YouTube.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 1 år

SEARCH_SAMESITE
– Beskrivning: Denna Google-cookie används för att förhindra att webbläsaren skickar denna cookie tillsammans med positionsövergripande kommandon vid sidoövergripande anrop.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: Sessionsslut

SSID
– Beskrivning: Google använder dessa cookies för att säkerställa att Google kan samla in användarinformation för videor som hostas av YouTube eller för kartor som bäddas in via Google Maps.
– Leverantör: Google.com/YouTube.com
– Lagringstid: 1 år

UULE
– Beskrivning: Google-cookie för lagring av användardefinierade inställningar.
– Leverantör: Google.com
– Lagringstid: 2 dagar

3.7 ANVÄNDNING AV SOCIALA PLUGINS FRÅN FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+, INSTAGRAM OCH LINKEDIN

På vår webbplats används sociala plugin (”plugins“) från sociala nätverk.
För att öka skyddet av dina uppgifter vid besök på vår webbplats, är plugins inte obegränsat integrerade i sajten utan endast vid användning av en HTML-länk. Denna integration säkerställer att ingen uppkoppling till servrar hos leverantören av resp. socialt nätverk sker vid anrop av en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins. Klickar man på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i läsaren. Sidan från resp. tjänsteleverantör anropas där man kan trycka på gilla- eller dela-knappen (ev. efter inloggning). Syfte och omfattning av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data genom leverantörerna på deras sajter samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av din privatsfär framgår av dataskyddshänvisningarna från leverantörerna.
https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy?hl=se
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3.8 ANONYMA ELLER PSEUDONYMA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
I princip kan du använda våra webbsidor utan att lämna personuppgifter till oss. Pseudonymiserade användningsdata sammankopplas inte med data som tillhör bäraren av pseudonymen. Pseudonyma användningsprofiler genereras inte.

4. MOTTAGARKATEGORIER
För uppfyllandet av det avsedda syftet kan avdelningsövergripande åtkomst till erforderliga data förekomma i vårt företag. Uppdragstagare som vi anlitar kan erhålla data för vissa syften, t.ex. för IT-tjänster, dokumentförstöring och marknadsföring. Andra mottagare av personuppgifter kan vara t.ex. offentliga instanser, kredit- och finansinstitut, jurister och kreditupplysningsbyråer.

5. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND ELLER INTERNATIONELL ORGANISATION
Dataöverföring till tredje land äger rum endast om så är erforderligt eller lagstadgat för t.ex. genomförandet av ett avtal, om du har lämnat ditt samtycke till det, eller om så framgår av tariffavtal eller företagsavtal, t.ex. inom ramen för en koncerndataöverföring. Dessutom går det inte att utesluta att en IT-operatör i ett tredjepartsland (t.ex. USA) i sällsynta fall kan få inblick i personuppgifter. Någon annan överföring till tredje land eller internationell organisation av personuppgifter äger inte rum.

6. TIDSPERIOD FÖR DATALAGRING
Under tiden som avtalsförhållandet råder, lagras personuppgifterna hos oss; därutöver är den lagstadgade preskriptionstiden i regel tre år. När en process med ansökningsurval har avslutats raderar vi dina uppgifter i regel inom tre månader, om du inte anställs i vårt företag. Det finns olika skyldigheter till förvaring och dokumentation.

7. RÄTT TILL UPPLYSNING, RÄTTELSE, RADERING, BEGRÄNSNING, DATAÖVERFÖRBARHET
Du har rätt till upplysning enligt art. 15 GDPR, rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR, rätt till radering enligt art. 17 GDPR, rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR samt rätt till dataöverförbarhet enligt art. 20 GDPR. För upplysnings- och raderingsrättighet gäller begränsningar enligt §§ 34 och 35 BDSG.

8. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKEN
Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du kan också invända mot utskicket av vårt nyhetsbrev genom att klicka på avbeställningslänken i nyhetsbrevet. Observera att återkallandet gäller framåt i tiden.

9. RÄTT TILL KLAGOMÅL
Du har också rätt att lämna in klagomål hos en dataskyddsmyndighet (art. 77 GDPR enligt § 19 BDSG).

10. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA DATA
Du behöver endast tillhandahålla de personuppgifter som krävs för motivering, genomförande och avslut av ett avtal eller vilka vi är skyldiga enligt lag att samla in. Om du inte lämnar oss den information och de underlag som behövs, får vi inte upprätta eller fortsätta den affärsrelation med dig som du önskar.

11. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE I ENSKILDA FALL
För motivering och genomförande av affärsrelationen använder vi i princip inget helautomatiserat beslutsfattande. Om vi tillämpar dessa metoder i det enskilda fallet informerar vi dig särskilt, om lagen ålägger oss att göra det.

12. PROFILERING
Dina uppgifter behandlas till viss del automatiserat med målet att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering), t.ex. utvärdering för ett målinriktat kundtilltal, behovsanpassad reklam inkl. marknads- och opinionsforskning samt poängsättning och rankning. Utvärderingen kan omfatta t.ex. uppgifter om betalningsmönster (t.ex. kontoomsättning, saldon) samt kriterier som branschtillhörighet och erfarenheter från hittillsvarande affärsrelation.

13. PERSONUPPGIFTSKATEGORIER
Vi behandlar t.ex. följande kategorier av personuppgifter: personbasuppgifter, avtalsbasdata, data som avser avtalsfullgörande och -avslutning, orderdata, data för uppfyllande av juridiska skyldigheter, kreditvärdighetsdata, poängsättning/rankningsdata, reklam- och säljdata, data om din användning av de telemedia vi erbjuder (t.ex. tidpunkt för anrop av våra webbsidor, appar eller nyhetsbrev, våra sidor resp. poster som har klickats) samt andra data jämförbara med ovannämnda kategorier.

14. DATAKÄLLOR
Data som vi har fått från dig inom ramen för vår affärsrelation behandlas av oss, så även data överförda från tredje part på ett tillförlitligt sätt. Dels samlar vi in uppgifter från offentligt tillgängliga instanser (t.ex. bransch- och gäldenärsförteckningar, handelsregister, press).

Information om din invändningsrätt enligt art. 21 GDPR

Invändningsrätt avseende ett enskilt fall

Du har rätt att av skäl, som har med din särskilda situation att göra, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som gäller dig och som sker på basis av art. 6 avsn. 1e GDPR (databehandling i publikt intresse) och art. 6 avsn. 1f GDPR (databehandling på basis av en intresseavvägning); detta gäller även för profilering som stödjer sig på denna bestämmelse. Om du lämnar in en invändning behandlar vi inte dina data i fortsättningen, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl till behandlingen vilka överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Invändningsrätt mot behandling av data i direktreklamsyfte

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som berör dig i sådant reklamsyfte; detta gäller även för profilering, i den mån den har samband med sådan direktreklam. Om du invänder mot behandlingen i direktreklamsyfte, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i det syftet. Återkallandet kan vara informellt och skall ställas till:

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna
info@hikoki-powertools.se